Informacje naukowe

 
Czy jest stres? To naturalny odruch obronny każdego człowieka czyli jeden z elementów zapewniających przetrwanie gatunku.
 
Generalna typologia:
 
- eustres: stres krótki mobilizujący, 
- dystres: stres destrukcyjny. 
 
Wg światowej sławy psychologa, profesora Zimbardo: "Stres to zespół specyficznych i niespecyficznych reakcji organizmu na zdarzenia bodźcowe, które zakłócają jego równowagę (homeostazę) i/lub przekraczają jego możliwości radzenia sobie w tej sytuacji." 
 
Powyższa definicja dotyczy stresu destrukcyjnego , który ma wpływ na funkcjonowanie całego organizmu. 
 
                                                                                                                
 
Wg  dra Hansa Selye występują 3 stadia reakcji ogranizmu na stres destrukcyjny:
 
- stadium alarmowe: aktywacja układu nerwowego
 
- stadium adaptacyjno-obronne, które pochłania najwięcej zasobów organizmu i jest najbardziej wyniszczające
 
-stadium wyczerpania: nadwyrężone są zasoby organizmu, głównie dotyczy to układu nerwowego i hormonalnego. Na tym
  etapie nadwyrężony jest układ obronny (psychoneuroimmunologia zajmuje się szczegółowymi badaniami w tym zakresie) i
  pojawia się duże prawdopodobieństwo zaistnienia stanu patologicznego (chorobowego). Dla zainteresowanych podaję link 
  do  interesującego artykułu w brytyjskim czasopiśmie medycznym: www.medicalnewstoday/articles/305921.php 
 
Stresor - czynnik wywołujący reację, bodziec (bodźce) rozpoczyna całąkaskadę reakcji na poziomie organizmu. 
W fazie stresu organizm człowieka dąży do równowagi - homeostazy i dlatego włącza swoje funkcje adaptacyjne. Biorą w nich udział: układ nerwowy, dokrewny i obronny.  Następuje sekrecja hormonów i neuroprzekaźników na linii przysadka mózgowa-podzwgórze-nadnercza. Odczuwalny jest już wtedy przyspieszony rytm serca, krótki i płytki oddech i wiele innych.
W wyniku  długotrwałego sprzężenia w/w systemów organizm przechodzi w stan wzbudzenia - allostazy. Właśnie takie obciążenie powoduje, że nasze ciało nie daje sobie rady i pojawiają się trwałe zaburzenia funkcjonowania i/lub stan chorobowy. 
 
                                   
 
Dlaczego powstaje stres?
To naturalna reakcja ochronna. Przed czym?
 
Kiedyś było to przede wszystkim realne zagrożenie np. atak lwa.
 
Obecnie podstawę stanowią lęki wynikające z naszego własnego paradygmatu, który był kształtowany w pewien sposób przez naszych przodków,  a przekazywany nam przez otoczenie, w którym przebywamy:
- sposób myślenia o sobie samym,
- percepcja otaczającej rzeczywistości 
- percepcja relacji: ja kontra świat zewnętrzny.
 
Paradymat to obraz świata, który został zmagazynowany w podświadomości i na bieżąco, kiedy jest potrzebna konkretna informacja, przetwarzany przez świadomy umysł.
 
Naukowcy wykazali, że 90-95% naszej percepcji siebie i otaczającej rzeczywistości jest magazynowana w podświadomości. Ów paradygmat to swoista baza danych, program którego używamy w codziennym życiu. 
Jak można dobrze funkcjonowac używając danych, z których istnienia nawet nie zdajemy sobie sprawy?
No właśnie.
Od narodzin w naszym mózgu następuje intensywna sekrecja neuroprzekaźnika o nazwie acetylocholina, który w uproszczeniu  jest odpwiedzialny za proces szybkiego uczenia.  Do ok. 7 roku życia każdy człowiek funkcjonuje jak "odkurzacz" wciągający wiedzę i boźce.
To one kształtują nasz paradygmat, to one są magazynowane w podświadomości i na ich podstawie podejmujemy decyzje, mamy lęki, obawy, opinie.
Tutaj rodzi się stres...
Copyright ©2018 bezstres, All Rights Reserved.