Redukcja stresu jest narzędziem rozwoju osobistego

 

Stres jest naturalną reakcją. Jego celem jest mobilizacja organizmu do wytężonej pracy. Problem zaczyna się wtedy, gdy stres jest bardzo silny lub długotrwały czyli destrukcyjny.

W trakcie 1 treningu indywidualnego można dokonać redukcji stresu destrukcyjnego lub całkowicie go zlikwidować. Stosując moją nowatorską metodę zmiany ograniczających przekonań i usuwania blokad emocjonalnych proces jest szybki, skuteczny i trwały. Baza do pojawiania się destrukcyjnego stresu przestaje istnieć.

 

Generalna typologia czynników i sytuacji wywołujących stres:

kilka najważniejszych rodzajów wraz z przykładami

-stres związany z pracą  np. stres w korporacji. Codzienna presja, terminy, własne ambicje i oczekiwania,

  odpowiedzialność, wartościowanie, porównywanie. Wypalenie zawodowe

-stres w relacjach z ludźmi. Złość, rozczarowanie,  problem wybaczania, frustracja ale również znalezienie właściwego

  partnera lub podjęcie trudnej decyzji. Rozwód, rozstanie, strata

-fobie i lęki np. strach przed lataniem, klaustrofobia; ograniczające przekonania, nerwica

-stres związanymi z wydarzeniami z przeszłości np. stratą bliskiej osoby, wypadkiem, ciężką chorobą, traumą z dzieciństwa

-stres związany z mającym nastąpić wydarzeniem np. operacją, wizytą u dentysty, egzaminem, wystąpieniem publicznym

 

Stres w korporacji jest synonimem stresu w pracy zawodowej.

 

Wchodzisz w tryb/y i...

Oto 2 podstawowe scenariusze:

 

               emocje inspirujące     

Oto schemat emocji  w pracy w warunkach sprzyjających dobremu samopoczuciu i satysfakcji.    

Stres jest formą   ekscytacji, jest krótkotrwały i działa mobilizująco. 

 
 

                          emocje destabilizujące

A to praca w warunkach sprzyjających powstawaniu  długotrwałego, silnego stresu  (opisy mechanizmów stresu można przeczytać w dalszej części). Tryb stresu blokuje tryb szansy i odwraca jej bieg.                     

Redukcja stresu to powrót do równowagi i poczucia tzw.dobrostanu.

Stres ogranicza kreatywność, zdolność do rozwoju i samorealizacji, czerpania radości z życia, dodatkowo tworzy blokady emocjonalne. Zwykle hamuje również awans, premie i podwyżki. Brzmi znajomo?

Jeżeli stres w korporacji jest permanentny i/lub bardzo silny, to należy do niego podejść jak do ważnego projektu.

Cel: własna równowaga. Efekt: harmonia i satysfakcja, rozwój i mobilizacja.

Nie musisz zmieniać pracy, czy odreagowywać w sposób, który może zaszkodzić. Jeśli się zdecydujesz, to świadomie zmienisz swój stosunek do sytuacji czy otoczenia. Ja Ci w tym pomogę. Redukcja stresu jako taka i zmiana percepcji sytuacji wg indywidualnie proponowanej metody, jest natychmiastowa i trwała. Wystarczy jedno spotkanie, aby odczuć natychmiastową ulgę.

 

TROCHĘ DANYCH NAUKOWYCH

Wg światowej sławy psychologa, prof.Zimbardo "Stres to zespół specyficznych i niespecyficznych reakcji organizmu na zdarzenia bodźcowe, które zakłócają jego równowagę (homeostazę) i/lub przekraczają jego możliwości radzenia sobie w tej sytuacji."

Stres jako taki może mieć charakter:

pozytywny = eustres - krótki, mobilizujący

negatywny  =dystres - długotrwały i/lub silny, destrukcyjny 

 

Trzy stadia reakcji organizmu na stres destrukcyjny - wg Hansa Senye, znanego lekarza endokrynologa:

-stadium alarmowe: aktywacja układu nerwowego

-stadium adaptacyjno/obronne: pochłania najwięcej zasobów organizmu i działa najbardziej wyniszczająco

-stadium wyczerpania: nadwyrężone są zasoby organizmu, głównie dotyczy to układu nerwowego i hormonalnego.  Organizm traci naturalne  zdolności obronne. Na tym etapie istnieje duże prawdopodobieństwo pojawienia się stanu chorobowego.

 

Wg dra Hansa Senye choroby są skutkiem niezdolności radzenia sobie z ciągłym stresem.

W fazie stresu organizm każdego człowieka dąży do homeostazy ( równowagi ) i włącza funkcje adaptacyjne. W wyniku ich długotrałego sprzężenia (układ nerwowy, hormonalny i obronny) przechodzi w stan allostazy - stanu wzbudzenia. Na tym etapie obciążenie jest bardzo duże i może doprowadzić do trwałych zaburzeń całego organizmu czyli choroby.

Stresor = czynnik wywołujący reakcję, rozpoczyna całą kaskadę reacji na poziomie organizmu. następuje sekrecja hormonów i neuroprzekaźników, która ma swój początek przede wszystkim na linii przysadka mózgowa-podwzgórze-nadnercza (HPA). Odczuwalny jest np. przyspieszony rytm serca, krótki i płytki oddech oraz wiele innych.

 

Z wielu oddziaływań  stresu, lęku, blokad nawet nie zdajemy sobie na bieżąco sprawy, więc o nich po prostu nie myślimy. jednak brak właściwego trawienia czy wchłaniania, prawidłowej regeneracji i wiele innych skutków mobilizacji organizmu w dążeniu do homeostazy ma wpływ na funkcjonowanie organizmu. przyspiesza również proces starzenia.

 

Wszystkie powyższe problemy daje się szybko rozwiązać. Wystarczy 1, maksymalnie 3 sesje.

Ty o wszystkim decydujesz i Ty tego dokonujesz. Niewiarygodne? No cóż, zapraszam na sesję transformującą to, co Ci przeszkadza lub z czym Ci nie jest wygodnie. Zapewniam, że nie będziesz żałować. Jeśli już to tego, że tak późno do mnie przyszłaś/przyszedłeś.

A teraz trochę relaksu, jeśli chcecie posłuchać wodospadu (nagranie nie jest moje). Żeby nastąpił bezstres...

http://www.youtube.com/watch?v=x30YOmfeVTE
Copyright ©2018 bezstres, All Rights Reserved.