Terapia dysleksji

Standardowa terapia dysleksji jest dość długa i zwykle tylko do pewnego skuteczna.
 
Zapraszam na nowatorską terapię dysleksji. Zwykle wystarczą 2 treningi indywidualne, każdy trwa ok.1,5 h.
Terapia dysleksji  polega na rozmowie i prostych, a jednocześnie bardzo specjalistycznych ćwiczeniach poprawiających umiejętności związane z percepcją i koncentracją.
Wskazane jest wcześniejsze przeprowadzenie badania potwierdzające dysleksję aby wykluczyć inne przyczyny problemów.

 

Terapia dysleksji to praca z umysłem, o którym nie wszystko jeszcze wiemy. Stosując moją metodę znaczna poprawa lub całkowite cofnięcie się dysleksji następuje u ok. 70 - 80% osób, a redukcja stresu związanego z dysleksją - u 100%. Różnica jest natychmiast odczuwalna i trwała, co w przypadku dziecka w wieku szkolnym jest ogromnie ważne.

 

PODSTAWY TEORETYCZNE

Szacuje się, że 3-4% społeczeństwa europejskiego cierpi na dysleksję.W Polsce niektóre żródła podają nawet ok.10 %.

W literaturze określa się tę dysfunkcję jako dysleksję rozwojową.

 

Rodzaje dysleksji rozwojowej:

-dysleksja: specyficzne trudności w czytaniu

-dysgrafia: tzw.brzydkie, nieczytelne pismo

-dysortografia: problemy z przyswojeniem zasad prawidłowej pisowni ( szczególnie widoczne przy nauce języka obcego)

-dyskalkulia (dodatkowo): specyficzne problemy z liczeniem, oceną odległości, ilości.

 

Przyczyny dysleksji (wg Polskiego Towarzystwa Dysleksji):

"Zaburzenia funkcji sensoryczno-motorycznych (spostrzegania wzrokowego, słuchowego, motoryki) i ich współdziałania (integracji percepcyjno-motorycznej), funkcji językowych, pamięci (wzrokowej, słuchowej i ruchowej), lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni."

Przyczyny powyższego stanu nadal nie są znane.

Zapraszam na terapię dysleksji zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Copyright ©2018 bezstres, All Rights Reserved.