Czy chcesz  szybko uwolnić się od lęków i wewnętrznych blokad, które ograniczają Twój rozwój i możliwości?
Pragniesz mieć lepszy kontakt z otoczeniem, lepiej rozumieć potrzeby i intencje innych osób oraz mechanizmy relacji międzyludzkich? Chcesz odczuwać większą satysfakcję i radość z życia prywatnego i zawodowego? 
Masz na to wpływ, jeśli świadomie pragniesz zmiany.
 
Nazywam się Katarzyna Kaszyńska. Jestem Moderatorem Procesu Zmian i twórczynią innowacyjnej metody szybkiej transformacji - Quantowa OD-NOWA.
Prowadzę treningi indywidualne - wyjątkowa skuteczność w bardzo krótkim czasie oraz grupowe - doświadczenie i wiedza.
 

                            

Trening indywidualny  

W trakcie 1-3 spotkań (ok.1,5 h każde) możesz zlikwidować lub zredukować:

- silny i/lub długotrwały destrukcyjny stres - jego skutki i przyczyny,

- PTSD ( zespół stresu pourazowego )

- fobie i lęki (nerwica)

- tzw. stres bojowy

- ograniczające przekonania i blokady emocjonalne

- blokady w nauce i rozwoju, w tym dysleksję, blokady w mówieniu w jęz.obcym i inne

- niepożądane nawyki 

- problemy psychosomatyczne czyli wynikające z przykrych emocji i nastawienia.

Opisywane efekty treningu indywidualnego mogą wydawać się niemożliwe, wręcz niewiarygodne do osiągnięcia w tak krótkim czasie. Jednak dzięki Quantowej OD-NOWIE rezultaty w wybranej dziedzinie są natychmiastowe i trwałe.

Dlatego trening indywidualny stanowi dobre rozwiązanie w następujących sytuacjach:
- jako pierwszy wybór: masz potrzebę usunięcia ograniczeń czy blokad (lęków, stresu itp.) i poprawy jakości życia 
- ułatwienie i przyspieszenie procesu rozwoju: np.przed coachingiem  
- podczas psychoterapii/coachingu, kiedy pojawia się blokada i trudno pójść dalej.
 
Trening indywidualny nie jest ani psychoterapią, ani coachingiem .  To bardzo szybka, skuteczna i trwała transformacja dla osób świadomych potrzeby zmian, a którym:

- jest teraz źle,  "mają już dosyć" i szybko potrzebują poprawy sytuacji!!!

- potrzebna jest transformacja stosunku do doznanej krzywdy i dyskomfortu

- są niezadowolone z konkretnych aspektów swojego życia i chcą  świadomie na nie wpłynąć

- brakuje motywacji do tworzenia i osiągania celów ("utknęły" w martwym punkcie)

- są nastawione na osiąganie wielu celów w krótkim czasie

- chcą być nowoczesnymi liderami, nowatorskimi twórcami i kreatorami rzeczywistości, 

- pragną świadomie kierować swoimi działaniami  i lepiej korzystać ze swoich zasobów

- dbają o swoje potrzeby z jednoczesnym poszanowaniem potrzeb innych ludzi

- odważnie chcą cieszyć się życiem realizując swoje cele i marzenia.

Jest to proces optymalizacji samego siebie.  Osiąganie swojego prawdziwego potencjału, wykorzystanie talentów i potęgi swojego umysłu.  To,  w jaki sposób myślimy, jak postrzegamy siebie i swoje otoczenie, determinuje naszą rzeczywistość.  

Mówią o tym zarówno źródła starożytne, jak i najnowsze badania z zakresu psychologii i neurobiologii.

Często zdarza się, że nasze świadome myśli różnią się się od podświadomego programu.  Program jest pamięcią doświadczeń oraz zasłyszanych opinii, które  (począwszy od okresu wczesnego dzieciństwa)  przyjęliśmy jako własne. Problem w tym, że zazwyczaj nie mamy do tego świadomego dostępu. W naszej podświadomości  często występują  lęki, fobie,  brak wiary w swoje możliwości i moc sprawczą. To one wywołują stres. W efekcie zostaje zahamowany rozwój i zablokowane możliwości. Proponowany przeze mnie proces  to taki "umysłowy upgrade" i polega na świadomej transformacji podświadomych programów, a co za tym idzie stosunku do siebie i otoczenia.

Zmiany można dokonać na każdym etapie swojego życia i w każdym wieku.

 

Cały proces składa się z 3 części:

 1. określenie kierunku pożądanych zmian czyli co Ci przeszkadza i czego pragniesz

2. weryfikacja 

3. transformacja

 

Kilka przykładów stosowania mojej metody:

stres w pracy,

paraliżujący lęk przed wizytą u dentysty, lotem samolotem

brak akceptacji  swojej odmienności

poprawa relacji w rodzinie, stanu emocjonalnego po rozwodzie/rozstaniu

przemoc / mobbing  - dom / praca

strata / choroba  

niskie poczucie własnej wartości 

silna trema podczas wystąpień publicznych

praca, w której  jesteś narażony na trudne chwile np. służby ratownicze czy policja - wystarczy krótkie spotkanie i od razu poczujesz się lepiej.

Pomagam Ci dotrzeć do przyczyn problemu czy ograniczenia, a Ty - jeśli tego chcesz, możesz świadomie przeformułować, złagodzić opinię czy zmienić stosunek do osoby, wydarzenia i/lub samego siebie. Z moją pomocą możesz usunąć praktycznie każdą blokadę, która istnieje w Twoim życiu.  W przypadku traumy/PTSD - ulgę odczujesz już podczas spotkania!

Inspirację czerpałam z bardziej lub mniej znanych, odpowiednio dobranych i połączonych różnych metod.  

Stosuję m.in. elementy jogi, mindfulness, kinezjologię, czerpię z wielu nurtów psychologicznych i coachingowych, najnowszych badań z zakresu neurobiologii i fizyki kwantowej.  Nie stosuję hipnozy. Moja metoda jest holistycznym podejściem do człowieka i jego potrzeb.

 Ty decydujesz co i do jakiego stopnia pragniesz świadomie zmienić na poziomie podświadomości.  Ja wspieram ten proces w taki sposób, abyś osiągnął pożądany efekt.

 

                                                           

Trening grupowy - warsztaty 

Proponuję różne sposoby grupowej pracy w zakresie wzmocnienia szeroko rozumianej  inteligencji emocjonalnej.

Moja nowatorska formuła polega na przejściu 3 etapów pracy warsztatowej:

1. redukcji skutków stresu destrukcyjnego oraz jego minimalizacji w codziennym funkcjonowaniu

2. autoweryfikacji przyczyn stresu czyli własnej ocenie swoich blokad i ograniczeń na poziomie sposobu myślenia

3. rozwoju umiejętności potrzebnych w pracy w nowoczesnych i ambitnych  firmach/organizacjach. 

 

Tematy przewodnie warsztatów - umiejętności , które są często blokowane przez stres:

-świadoma komunikacja czyli budowanie relacji z otoczeniem, m.in. przekazy werbalne i niewerbalne, 

-motywacja i zaangażowanie, m.in. czerpanie satysfakcji ze swojej pracy, sposoby uniknięcia tzw.wypalenia zawodowego

-kreatywność czyli rozwój swoich możliwości

-prezentacje i wystąpienia publiczne

-skuteczna promocja: umiejętności sprzedaży i inspirowania swoimi rozwiązaniami.

Treningi grupowe zamknięte są skierowane do firm/organizacji i  dostosowane do jej konkretnych konretnych potrzeb.

 

Świadome podejście otwiera możliwości, a udowodnione naukowo i empirycznie metody - pożądane rezultaty.

    INFORMACJE NAUKOWE czyli jak działa mechanizm tworzenia negatywnych emocji
 
Czym jest stres? To naturalna strategia adaptacyjna organizmu mająca na celu przetrwanie gatunku.
Istnieją 2 podstawowe rodzaje reakcji:
-eustres - krótki stres o działaniu mobilizującym (w tym mieści się tzw.ekscytacja)
-dystres - stres destrukcyjny: długotrwały i silny proces mający negatywny wpływ na cały organizm.
 
Wg dra Hans Selye występują 3 stadia działania stresu:
- stadium alarmowe - aktywacja układu nerwowego
- stadium adaptacyjno-obronne czyli dystres, najbardziej wyniszczający etap
- stadium wyczerpania - dotyka to przede wszystkim układu nerwowego, hormonalnego i obronnego. Zajmuje się tym stosunkowo nowa dziedzina medycyny: psychoneuroimmunologia (dla zainteresowanych podaję link do ciekawego artykułu: www.medicalnewstoday/articles/305921.php ). Na tym etapie pojawia się duże prawdopodobieństwo wystąpienia stanu chorobowego.
 
Już w pierwszym stadium stresor (bodziec) wywołuje całą kaskadę reakcji na poziomie organizmu. Ciało i umysł dążą do stanu równowagi=homeostazy, więc włączają funkcje adaptacyjne. Następuje sekrecja neuroprzekaźników na linii: przysadka mózgowa-podwzgórze-nadnercza. Odczuwalne jest to jako np.przyspieszony oddech, puls, pocenie itp. 
W wyniku długotrwałego sprzężenia tych czynników organizm przechodzi w stan wzbudzenia - allostazy. Właśnie to obciążenie powoduje, że organizm przestaje sobie dawać radę, pojawiają się trwałe zaburzenia i stany patologiczne. Są to przede wszystkim choroby przewlekłe.
Kiedyś stresorem był wyskakujący lew lub żmija, teraz mamy zupełnie inne bodźce o działaniu długofalowym.
Są to lęki wynikające z naszego sposobu myślenia = paradygmatu ukształtowanego przez naszych przodków i otoczenie, w którym przebywamy. 
 
Części składowe:
-jak myślimy o sobie
- jak postrzegamy rzeczywistość wokół siebie
- jaka jest percepcja relacji: ja - świat (otoczenie).
Paradygmatem są tutaj opinie i przekonania zgromadzone w podświadomości. Stanowi to, jak wykazały badania naukowe, 90-95% naszych zasobów  i na bieżąco, w momencie kiedy są potrzebne świadomemu umysłowi, są  one  przetwarzane. 
 
Od narodzin następuje w mózgu bardzo intensywna sekrecja neuroprzekaźnika o nazwie acetylocholina. Jest ona odpowiedzialna, mówić w skrócie, za proces uczenia się. Do 7 roku życia funkcjonujemy jak "odkurzacze" zbierające bodźce i  informacje. To one kształtują nasz paradygmat na poziomie podświadomym. To one wywołują lęki, obawy, blokady i kształtują nasze przekonania. To one mogą wywoływać fobie i stres.
Amerykańskie badania pokazują, że 75-95% wizyt u lekarza jest wywołana stresem.
W Europie przeprowadzono w 7 krajach przez 21 lat badania wśród 200.000 respondentów. Wynik: o 23% wzrasta ryzyko zawału serca i udaru w wyniku dystresu (największe, jak dotąd, badania tego rodzaju).
Coraz więcej ośrodków naukowych zajmuje się wpływem emocji na funkcjonowanie organizmu i coraz lepiej wiemy, jak funkcjonujemy:)
 
 
 
Copyright ©2018 bezstres, All Rights Reserved.