Jeśli  chcesz  szybko uwolnić się od niszczącego stresu.
Jeśli pragniesz odczuwać większą satysfakcję i radość z życia prywatnego i zawodowego.
Jeśli życie w harmonii i równowadze jest dla Ciebie ważne.
Jeśli świadomie pragniesz zmian na lepsze. - zapraszam. Aby osiągnąć swój cel wystarczy jedno, maksymalnie 3 spotkania.
 
Kwantowa OD-NOWA jest moją autorską metodą dokonywania szybkiej i trwałej transformacji Twoich nieuświadomionych/podświadomych ograniczających przekonań, których skutkiem jest silny stres.  
Nazywam się Katarzyna Kaszyńska. Jestem Moderatorem Procesu Zmian  w zakresie holistycznej psychologii pozytywnej. 
Prowadzę treningi indywidualne o wyjątkowej skuteczności w bardzo krótkim czasie oraz grupowe dające uczestnikom wiedzę i doświadczenie.
 

                             

Trening indywidualny  

W trakcie 1-3 spotkań (ok.1,5 h każde) z moją pomocą możesz zlikwidować lub zredukować silny,  długotrwały destrukcyjny stres. Pracujemy przede wszystkim z jego przyczynami - dokonując transformacji nieuświadomionych/podświadomych ograniczających przekonań  na temat Ciebie  i otaczającego Cię świata. 

Oto jak przebiega proces powstawania silnego, długotrwałego stresu:

nieuświadomione/podświadome ograniczające przekonania dotyczące siebie i otaczającego świata

         

! niskie poczucie własnej wartości i wszystkie wynikące z tego konsekwencje

! fobie i lęki

! PTSD  czyli zespół stresu pourazowego  (po traumie sprzężony zwrotnie z blokadami i przekonaniami)

! blokady w nauce i rozwoju w tym dysleksja, blokady w mówieniu w jęz.obcym i inne

     

silny, długotrwały stres

 

Podczas treningu indywidualnego pracujemy  również nad złagodzeniem skutków Twojego silnego stresu. 

 

Zazwyczaj nasze podświadome przekonania różnią się od tych świadomych. Podświadomość jest pamięcią doświadczeń i związanych z nimi emocji, zasłyszanych opinii i ocen automatycznie zapamiętywanych od narodzin do około 7 roku życia.

To program, według którego żyjemy, a nie mamy do niego świadomego dostępu.

Naukowcy twierdzą, że w 95% stanowi on bazę naszych wyborów, zachowań i nastawienia do życia. Proponowany przeze mnie proces to taki "umysłowy upgrade" i polega na świadomej transformacji podświadomych programów, a co za tym idzie zmiany stosunku do siebie i otoczenia.

Trening indywidualny stanowi dobre rozwiązanie w następujących sytuacjach:
- jako pierwszy wybór: masz potrzebę usunięcia ograniczeń czy blokad w celu poprawy jakości życia 
- ułatwienie i przyspieszenie procesu rozwoju np.przed coachingiem  
- podczas psychoterapii/coachingu, kiedy pojawia się blokada i trudno pójść dalej.
 
To bardzo szybka, skuteczna i trwała transformacja dla osób świadomych potrzeby zmian, a którym:

- jest teraz źle,  "mają już dosyć" i szybko potrzebują poprawy sytuacji!!!

- potrzebna jest transformacja stosunku do doznanej krzywdy i dyskomfortu

- są niezadowolone z konkretnych aspektów swojego życia i chcą  świadomie na nie wpłynąć np. więcej zarabiać

- brakuje motywacji do tworzenia i osiągania celów ("utknęły  w martwym punkcie")

- są nastawione na osiąganie wielu celów w krótkim czasie

- chcą być nowoczesnymi liderami, nowatorskimi twórcami i kreatorami rzeczywistości, 

- pragną świadomie kierować swoimi działaniami  i lepiej korzystać ze swoich zasobów

- chcą cieszyć się życiem  odważnie realizując swoje cele i marzenia.

Jest to proces optymalizacji samego siebie.  Wykorzystanie potencjału, talentów i potęgi swojego umysłu.  To,  w jaki sposób myślimy - nasze przekonania, czyli jak postrzegamy siebie i swoje otoczenie, determinuje naszą rzeczywistość.  

Myśl ma moc sprawczą i dlatego Kwantowa OD-NOWA to proces będący narzędziem o charakterze  epigenetycznym. Epigenetyka to nauka zgłębiająca wpływ różnych czynników na ekspresję genów, bez zmiany sekwencji DNA.    

Zmiany można dokonać na każdym etapie swojego życia i w każdym wieku.

 

Cały proces składa się z 3 części:

 1. określenie kierunku pożądanych zmian czyli co Tobie przeszkadza i czego pragniesz

2. weryfikacja 

3. transformacja

 

Kilka przykładów stosowania mojej metody:

praca: stres w pracy;  brak podwyżki czy awansu

paraliżujący lęk przed wizytą u dentysty, lotem samolotem

brak akceptacji  swojej odmienności

poprawa relacji w rodzinie, stanu emocjonalnego po rozwodzie/rozstaniu

przemoc / mobbing  - dom / praca

strata / choroba  

silna trema podczas wystąpień publicznych

praca, w której  jesteś narażony na trudne chwile np. służby ratownicze czy policja - wystarczy krótkie spotkanie i od razu poczujesz się lepiej.

Pomagam Ci dotrzeć do przyczyn problemu czy ograniczenia, a Ty - jeśli tego chcesz, możesz świadomie przeformułować, złagodzić opinię czy zmienić stosunek do osoby, wydarzenia i/lub samego siebie. Z moją pomocą możesz usunąć praktycznie każdą blokadę, która istnieje w Twoim życiu.  W przypadku traumy/PTSD - ulgę odczujesz już podczas spotkania!

Inspirację czerpałam z bardziej lub mniej znanych, skutecznych, odpowiednio dobranych i połączonych różnych metod.  

Stosuję m.in. elementy jogi, mindfulness,  czerpię z wielu nurtów psychologicznych i coachingowych, najnowszych badań z zakresu neurobiologii i fizyki kwantowej.  Nie stosuję hipnozy. Moja metoda jest holistycznym podejściem do człowieka i jego potrzeb.

 Ty decydujesz co i do jakiego stopnia pragniesz świadomie zmienić na poziomie podświadomości.  Ja wspieram ten proces w taki sposób, abyś osiągnął pożądany efekt.

 

                                                           

Trening grupowy - warsztaty 

Proponuję różne sposoby grupowej pracy w zakresie wzmocnienia szeroko rozumianej  inteligencji emocjonalnej.

Moja nowatorska formuła polega na przejściu 3 etapów pracy warsztatowej:

1. redukcji skutków stresu destrukcyjnego oraz jego minimalizacji w codziennym funkcjonowaniu

2. autoweryfikacji przyczyn stresu czyli własnej ocenie swoich blokad i ograniczeń na poziomie sposobu myślenia

3. rozwoju umiejętności potrzebnych w pracy w nowoczesnych i ambitnych  firmach/organizacjach. 

 

Tematy przewodnie warsztatów - umiejętności , które są często blokowane przez stres:

-świadoma komunikacja czyli budowanie relacji z otoczeniem, m.in. przekazy werbalne i niewerbalne, 

-motywacja i zaangażowanie, m.in. czerpanie satysfakcji ze swojej pracy, sposoby uniknięcia tzw.wypalenia zawodowego

-kreatywność czyli rozwój swoich możliwości

-prezentacje i wystąpienia publiczne

-skuteczna promocja: umiejętności sprzedaży i inspirowania swoimi rozwiązaniami.

Treningi grupowe zamknięte są skierowane do firm/organizacji i  dostosowane do jej konkretnych konretnych potrzeb.

 

Świadome podejście otwiera możliwości, a udowodnione naukowo i empirycznie metody - pożądane rezultaty.

    INFORMACJE NAUKOWE czyli jak działa mechanizm tworzenia negatywnych emocji
 
Czym jest stres? To naturalna strategia adaptacyjna organizmu mająca na celu przetrwanie gatunku.
Istnieją 2 podstawowe rodzaje reakcji:
-eustres - krótki stres o działaniu mobilizującym (w tym mieści się tzw.ekscytacja)
-dystres - stres destrukcyjny: długotrwały i silny proces mający negatywny wpływ na cały organizm.
 
Wg dra Hans Selye występują 3 stadia działania stresu:
- stadium alarmowe - aktywacja układu nerwowego
- stadium adaptacyjno-obronne czyli dystres, najbardziej wyniszczający etap
- stadium wyczerpania - dotyka to przede wszystkim układu nerwowego, hormonalnego i obronnego. Zajmuje się tym stosunkowo nowa dziedzina medycyny: psychoneuroimmunologia (dla zainteresowanych podaję link do ciekawego artykułu: www.medicalnewstoday/articles/305921.php ). Na tym etapie pojawia się duże prawdopodobieństwo wystąpienia stanu chorobowego.
 
Już w pierwszym stadium stresor (bodziec) wywołuje całą kaskadę reakcji na poziomie organizmu. Ciało i umysł dążą do stanu równowagi=homeostazy, więc włączają funkcje adaptacyjne. Następuje sekrecja neuroprzekaźników na linii: przysadka mózgowa-podwzgórze-nadnercza. Odczuwalne jest to jako np.przyspieszony oddech, puls, pocenie itp. 
W wyniku długotrwałego sprzężenia tych czynników organizm przechodzi w stan wzbudzenia - allostazy. Właśnie to obciążenie powoduje, że organizm przestaje sobie dawać radę, pojawiają się trwałe zaburzenia i stany patologiczne. Są to przede wszystkim choroby przewlekłe.
Kiedyś stresorem był wyskakujący lew lub żmija, teraz mamy zupełnie inne bodźce o działaniu długofalowym.
Są to lęki wynikające z naszego sposobu myślenia = paradygmatu ukształtowanego przez naszych przodków i otoczenie, w którym przebywamy. 
 
Części składowe:
-jak myślimy o sobie
- jak postrzegamy rzeczywistość wokół siebie
- jaka jest percepcja relacji: ja - świat (otoczenie).
Paradygmatem są tutaj opinie i przekonania zgromadzone w podświadomości. Stanowi to, jak wykazały badania naukowe, 90-95% naszych zasobów  i na bieżąco, w momencie kiedy są potrzebne świadomemu umysłowi, są  one  przetwarzane. 
 
Od narodzin następuje w mózgu bardzo intensywna sekrecja neuroprzekaźnika o nazwie acetylocholina. Jest ona odpowiedzialna, mówić w skrócie, za proces uczenia się. Do 7 roku życia funkcjonujemy jak "odkurzacze" zbierające bodźce i  informacje. To one kształtują nasz paradygmat na poziomie podświadomym. To one wywołują lęki, obawy, blokady i kształtują nasze przekonania. To one mogą wywoływać fobie i stres.
Amerykańskie badania pokazują, że 75-95% wizyt u lekarza jest wywołana stresem.
W Europie przeprowadzono w 7 krajach przez 21 lat badania wśród 200.000 respondentów. Wynik: o 23% wzrasta ryzyko zawału serca i udaru w wyniku dystresu (największe, jak dotąd, badania tego rodzaju).
Coraz więcej ośrodków naukowych zajmuje się wpływem emocji na funkcjonowanie organizmu i coraz lepiej wiemy, jak funkcjonujemy:)
 
 
 
Copyright ©2018 bezstres, All Rights Reserved.