Jeśli  chcesz  szybko uwolnić się od lęków i wewnętrznych blokad, które ograniczają Twój rozwój i możliwości.
Jeśli pragniesz odczuwać większą satysfakcję i radość z życia prywatnego i zawodowego.
Jeśli życie w harmonii i równowadze jest dla Ciebie ważne.
Jeśli świadomie pragniesz zmian na lepsze. - zapraszam. Wystarczy jedno, maksymalnie 3 spotkania.
 
Kwantowa OD-NOWA jest moją autorską metodą dokonywania szybkiej i trwałej transformacji m.in.lęków i blokad, których skutkiem jest silny stres.  
Nazywam się Katarzyna Kaszyńska. Jestem Moderatorem Procesu Zmian - trenerem psycho-społecznym  w zakresie szeroko rozumianej holistycznej psychologii pozytywnej. 
Prowadzę treningi indywidualne - wyjątkowa skuteczność w bardzo krótkim czasie oraz grupowe - doświadczenie i wiedza.
 

                            

Trening indywidualny  

W trakcie 1-3 spotkań (ok.1,5 h każde) możesz zlikwidować lub zredukować:

- silny,  długotrwały destrukcyjny stres - jego przyczyny i skutki

- PTSD  czyli zespół stresu pourazowego 

- fobie i lęki 

- niskie poczucie własnej wartości 

- ograniczające przekonania i blokady emocjonalne

- blokady w nauce i rozwoju w tym dysleksję, blokady w mówieniu w jęz.obcym i inne

 

Trening indywidualny stanowi dobre rozwiązanie w następujących sytuacjach:
- jako pierwszy wybór: masz potrzebę usunięcia ograniczeń czy blokad (lęków, stresu itp.) i poprawy jakości życia 
- ułatwienie i przyspieszenie procesu rozwoju np.przed coachingiem  
- podczas psychoterapii/coachingu, kiedy pojawia się blokada i trudno pójść dalej.
 
Trening indywidualny nie jest ani psychoterapią, ani coachingiem .  To bardzo szybka, skuteczna i trwała transformacja dla osób świadomych potrzeby zmian, a którym:
 

- jest teraz źle,  "mają już dosyć" i szybko potrzebują poprawy sytuacji!!!

- potrzebna jest transformacja stosunku do doznanej krzywdy i dyskomfortu

- są niezadowolone z konkretnych aspektów swojego życia i chcą  świadomie na nie wpłynąć

- brakuje motywacji do tworzenia i osiągania celów ("utknęły" w martwym punkcie)

- są nastawione na osiąganie wielu celów w krótkim czasie

- chcą być nowoczesnymi liderami, nowatorskimi twórcami i kreatorami rzeczywistości, 

- pragną świadomie kierować swoimi działaniami  i lepiej korzystać ze swoich zasobów

- dbają o swoje potrzeby z jednoczesnym poszanowaniem potrzeb innych ludzi

- odważnie chcą cieszyć się życiem realizując swoje cele i marzenia.

Jest to proces optymalizacji samego siebie.  Wykorzystanie potencjału, talentów i potęgi swojego umysłu.  To,  w jaki sposób myślimy - nasze przekonania, czyli jak postrzegamy siebie i swoje otoczenie, determinuje naszą rzeczywistość.  

Myśl ma moc sprawczą i dlatego Kwantowa OD-NOWA to proces będący narzędziem o charakterze  epigenetycznym. Epigenetyka to nauka zgłębiająca wpływ różnych czynników na ekspresję genów, bez zmiany sekwencji DNA.    

Często zdarza się, że nasze świadome myśli różnią się się od podświadomego programu.  Program jest pamięcią doświadczeń oraz zasłyszanych opinii, które  (począwszy od okresu wczesnego dzieciństwa)  przyjęliśmy jako własne. Problem w tym, że zazwyczaj nie mamy do tego świadomego dostępu. W naszej podświadomości  często występują  lęki, fobie,  brak wiary w swoje możliwości i moc sprawczą. To one wywołują stres. W efekcie zostaje zahamowany rozwój i zablokowane możliwości. Proponowany przeze mnie proces  to taki "umysłowy upgrade" i polega na świadomej transformacji podświadomych programów, a co za tym idzie stosunku do siebie i otoczenia.

Zmiany można dokonać na każdym etapie swojego życia i w każdym wieku.

 

Cały proces składa się z 3 części:

 1. określenie kierunku pożądanych zmian czyli co Ci przeszkadza i czego pragniesz

2. weryfikacja 

3. transformacja

 

Kilka przykładów stosowania mojej metody:

stres w pracy,  rozmowa o pracę

paraliżujący lęk przed wizytą u dentysty, lotem samolotem

brak akceptacji  swojej odmienności

poprawa relacji w rodzinie, stanu emocjonalnego po rozwodzie/rozstaniu

przemoc / mobbing  - dom / praca

strata / choroba  

niskie poczucie własnej wartości 

silna trema podczas wystąpień publicznych

praca, w której  jesteś narażony na trudne chwile np. służby ratownicze czy policja - wystarczy krótkie spotkanie i od razu poczujesz się lepiej.

Pomagam Ci dotrzeć do przyczyn problemu czy ograniczenia, a Ty - jeśli tego chcesz, możesz świadomie przeformułować, złagodzić opinię czy zmienić stosunek do osoby, wydarzenia i/lub samego siebie. Z moją pomocą możesz usunąć praktycznie każdą blokadę, która istnieje w Twoim życiu.  W przypadku traumy/PTSD - ulgę odczujesz już podczas spotkania!

Inspirację czerpałam z bardziej lub mniej znanych, odpowiednio dobranych i połączonych różnych metod.  

Stosuję m.in. elementy jogi, mindfulness,  czerpię z wielu nurtów psychologicznych i coachingowych, najnowszych badań z zakresu neurobiologii i fizyki kwantowej.  Nie stosuję hipnozy. Moja metoda jest holistycznym podejściem do człowieka i jego potrzeb.

 Ty decydujesz co i do jakiego stopnia pragniesz świadomie zmienić na poziomie podświadomości.  Ja wspieram ten proces w taki sposób, abyś osiągnął pożądany efekt.

 

                                                           

Trening grupowy - warsztaty 

Proponuję różne sposoby grupowej pracy w zakresie wzmocnienia szeroko rozumianej  inteligencji emocjonalnej.

Moja nowatorska formuła polega na przejściu 3 etapów pracy warsztatowej:

1. redukcji skutków stresu destrukcyjnego oraz jego minimalizacji w codziennym funkcjonowaniu

2. autoweryfikacji przyczyn stresu czyli własnej ocenie swoich blokad i ograniczeń na poziomie sposobu myślenia

3. rozwoju umiejętności potrzebnych w pracy w nowoczesnych i ambitnych  firmach/organizacjach. 

 

Tematy przewodnie warsztatów - umiejętności , które są często blokowane przez stres:

-świadoma komunikacja czyli budowanie relacji z otoczeniem, m.in. przekazy werbalne i niewerbalne, 

-motywacja i zaangażowanie, m.in. czerpanie satysfakcji ze swojej pracy, sposoby uniknięcia tzw.wypalenia zawodowego

-kreatywność czyli rozwój swoich możliwości

-prezentacje i wystąpienia publiczne

-skuteczna promocja: umiejętności sprzedaży i inspirowania swoimi rozwiązaniami.

Treningi grupowe zamknięte są skierowane do firm/organizacji i  dostosowane do jej konkretnych konretnych potrzeb.

 

Świadome podejście otwiera możliwości, a udowodnione naukowo i empirycznie metody - pożądane rezultaty.

    INFORMACJE NAUKOWE czyli jak działa mechanizm tworzenia negatywnych emocji
 
Czym jest stres? To naturalna strategia adaptacyjna organizmu mająca na celu przetrwanie gatunku.
Istnieją 2 podstawowe rodzaje reakcji:
-eustres - krótki stres o działaniu mobilizującym (w tym mieści się tzw.ekscytacja)
-dystres - stres destrukcyjny: długotrwały i silny proces mający negatywny wpływ na cały organizm.
 
Wg dra Hans Selye występują 3 stadia działania stresu:
- stadium alarmowe - aktywacja układu nerwowego
- stadium adaptacyjno-obronne czyli dystres, najbardziej wyniszczający etap
- stadium wyczerpania - dotyka to przede wszystkim układu nerwowego, hormonalnego i obronnego. Zajmuje się tym stosunkowo nowa dziedzina medycyny: psychoneuroimmunologia (dla zainteresowanych podaję link do ciekawego artykułu: www.medicalnewstoday/articles/305921.php ). Na tym etapie pojawia się duże prawdopodobieństwo wystąpienia stanu chorobowego.
 
Już w pierwszym stadium stresor (bodziec) wywołuje całą kaskadę reakcji na poziomie organizmu. Ciało i umysł dążą do stanu równowagi=homeostazy, więc włączają funkcje adaptacyjne. Następuje sekrecja neuroprzekaźników na linii: przysadka mózgowa-podwzgórze-nadnercza. Odczuwalne jest to jako np.przyspieszony oddech, puls, pocenie itp. 
W wyniku długotrwałego sprzężenia tych czynników organizm przechodzi w stan wzbudzenia - allostazy. Właśnie to obciążenie powoduje, że organizm przestaje sobie dawać radę, pojawiają się trwałe zaburzenia i stany patologiczne. Są to przede wszystkim choroby przewlekłe.
Kiedyś stresorem był wyskakujący lew lub żmija, teraz mamy zupełnie inne bodźce o działaniu długofalowym.
Są to lęki wynikające z naszego sposobu myślenia = paradygmatu ukształtowanego przez naszych przodków i otoczenie, w którym przebywamy. 
 
Części składowe:
-jak myślimy o sobie
- jak postrzegamy rzeczywistość wokół siebie
- jaka jest percepcja relacji: ja - świat (otoczenie).
Paradygmatem są tutaj opinie i przekonania zgromadzone w podświadomości. Stanowi to, jak wykazały badania naukowe, 90-95% naszych zasobów  i na bieżąco, w momencie kiedy są potrzebne świadomemu umysłowi, są  one  przetwarzane. 
 
Od narodzin następuje w mózgu bardzo intensywna sekrecja neuroprzekaźnika o nazwie acetylocholina. Jest ona odpowiedzialna, mówić w skrócie, za proces uczenia się. Do 7 roku życia funkcjonujemy jak "odkurzacze" zbierające bodźce i  informacje. To one kształtują nasz paradygmat na poziomie podświadomym. To one wywołują lęki, obawy, blokady i kształtują nasze przekonania. To one mogą wywoływać fobie i stres.
Amerykańskie badania pokazują, że 75-95% wizyt u lekarza jest wywołana stresem.
W Europie przeprowadzono w 7 krajach przez 21 lat badania wśród 200.000 respondentów. Wynik: o 23% wzrasta ryzyko zawału serca i udaru w wyniku dystresu (największe, jak dotąd, badania tego rodzaju).
Coraz więcej ośrodków naukowych zajmuje się wpływem emocji na funkcjonowanie organizmu i coraz lepiej wiemy, jak funkcjonujemy:)
 
 
 
Copyright ©2018 bezstres, All Rights Reserved.